Mgr. Jaroslav Nečas

Bakalářská práce

Mimořádný lidový soud v Hradci Králové 1945-1948 a jeho ohlas v dobovém tisku

The Extraordinary People's Court in Hradec Králové in 1945-1948 and its Reception in Contemporary Press
Anotace:
Práce pojednává o fungování Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové v letech 1945 – 1948 a jeho ohlasu v dobovém tisku. V práci je také krátce nastíněn vznik velkého retribučního dekretu č. 16/1945 Sb. a jeho další změny. Ve druhé části práce jsou vybrány a rekonstruovány čtyři vzorové procesy před hradeckým soudem. Cílem práce je zachytit vnímání těchto procesů u veřejnosti skrze regionální, ale …více
Abstract:
In this bachelor thesis are described activities of Extraordinary People´s Court in Hradec Králové during the period 1945 – 1948 and its reflection in contemporary press. In this elaboration is shortly described birth of retribution patent no. 16\1945 Sb. and its further changes. In second part of this elaboration four trials at Extraordinary People´s Court are chosen and reconstructed. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta