Kristýna Voláková

Bakalářská práce

Ekonomické dopady fluktuace zaměstnanců

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fluktuací konkrétních zaměstnanců ve firmě a ekonomickými dopady, které jsou touto fluktuací způsobovány. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace, příčinami a faktory vzniku, metodami měření, vzniklými náklady a eliminací příčin fluktuace. Praktická část je rozdělena na více částí. První část se věnuje analýze dat získaných výpočtem fluktuace a tržeb spo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the fluctuation of specific employees in the com-pany and the economic impacts of it. The theoretical part deals with fluctuation issues, causes and factors of origin, measurement methods, costs incurred and elimination of the causes of fluctuation. The practical part is divided into several parts. The first part deals with the analysis of data obtained by calculating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/1hd72k/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku