Bc. Jindřich Mašek

Bachelor's thesis

Řízení kreativity v tvůrčích týmech

Creativity management in inventive teams
Abstract:
Tato práce s názvem „Řízení kreativity v tvůrčích týmech“ se věnuje tématu kreativity z hlediska využití jejího řízení právě v tvůrčích týmech. Autor na základě odborné literatury kombinované s vlastním výzkumem popisuje představu o pojmu týmové kreativity a vlivu jejího řízení na tvůrčí proces. V prvních částech je věnován větší prostor teoretickému popisu jednotlivých fenoménů, které se zkoumaným …more
Abstract:
This thesis titled "Creativity management in inventive teams" focuses on the theme of creativity in terms of its use in the management of inventive teams. The author, on the basis of scientific literature combined with own research describes the idea of the concept of team creativity and influence of management on the creative process. The first part is devoted more to the theoretical description of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2017
  • Supervisor: RNDr. Michal Černý
  • Reader: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies