Mgr. Petra Hulinková, Ph.D.

Bakalářská práce

Stereospecifické efekty polychlorovaných bifenylů na nukleární receptory steroidních hormonů

Stereospecific effects of polychlorinated biphenyls on transactivation of nuclear steroid receptors.
Anotace:
V této práci jsou studovány stereospecifické efekty na nukleární receptory steroidních hormonů, především estrogenita a antiestrogenita vybranými PCB kongenery včetně atropisomerů PCB 136. Teoretická část je rešerší dosavadních poznatků o PCB a především o jejich neurotoxicitě, dioxinové toxicitě a endokrinní disrupci. Důležitá je také zmínka o stereoisomerii PCB. V experimentální části je modulován …více
Abstract:
In this thesis stereospecific effects on transactivation of nuclear steroid receptors, mainly estrogenity and antiestrogenity sampled from PCBs congeners include atropisomers PCB 136 are studied. The theoretic part is the recherche of present knowledge about PCBs and mainly about their neurotoxicity, dioxin-like activity and endocrine disrupting effects. The mention about stereoisomerism of PCBs is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta