Bc. Lukáš Zajíček

Master's thesis

Jednota nebo pluralita: Komparace oborů sociální pedagogiky a pedagogiky volného času na vysokých školách v České republice

Unity and pluralism: The comparism of social and leisure time education at universities in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komparací studijních oborů sociální pedagogiky a pedagogiky volného času v České republice. Snaží se zmapovat podobnosti a odlišnosti koncepcí výuky. Zaměřuje se na více aspektů studia: rozsah výuky předmětů, způsoby zakončení nebo kreditové ohodnocení. Analyzuje některé prvky akreditačních dokumentů, jako jsou vzdělávací cíle oborů nebo profily absolventů a koncepci studia …more
Abstract:
This thesis deals with the comparison of both of social and leisure time education study programs in the Czech Republic. It is trying to map the similarities and differences in teaching concepts. It focuses on several aspects of the study - the extent of education, methods of graduation, or credit rating. It also analyzes some elements of the accreditation documents, such as educational objectives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta