Bc. Mariana Stichová

Master's thesis

Overcoming Difficulties in Teaching English as a Second Language to Adults

Overcoming Difficulties in Teaching English as a Second Language to Adults
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovým vzděláváním dospělých. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje informace týkající se učení a vyučování cizímu jazyku všeobecně, popisuje nejběžnější metody výuky, nejčastější chyby, kterých se učitelé jazyků dopouštějí a tipy jak se jim vyhnout. Praktická část obsahuje popis experimentu a dotazníkového šetření …more
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching languages to adults. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with language learning and teaching in general. There are described the most common methods of teaching languages, common mistakes teachers make when teaching and ideas how to avoid them. The practical part consists of descriptions of an experiment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language