Bc. Mariana Stichová

Master's thesis

Overcoming Difficulties in Teaching English as a Second Language to Adults

Overcoming Difficulties in Teaching English as a Second Language to Adults
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovým vzděláváním dospělých. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje informace týkající se učení a vyučování cizímu jazyku všeobecně, popisuje nejběžnější metody výuky, nejčastější chyby, kterých se učitelé jazyků dopouštějí a tipy jak se jim vyhnout. Praktická část obsahuje popis experimentu a dotazníkového šetření …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching languages to adults. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with language learning and teaching in general. There are described the most common methods of teaching languages, common mistakes teachers make when teaching and ideas how to avoid them. The practical part consists of descriptions of an experiment …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language