Filip KUŤÁK

Bakalářská práce

Způsoby zakončování útočné fáze vybranými hrotovými útočníky na úrovni profesionálního fotbalu

The ways of finishing the offensive phase of the selected atackers at the level of professional football
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací zakončování útočné fáze hry vybranými probandy v základních skupinách Ligy Mistrů 2017/2018. Analýza obsahuje četnost, efektivitu, způsoby a místa zakončení. Analýzy jsou poté porovnány a vyhodnoceny. V závěru jsou zveřejněny výsledky a možné zvláštnosti, které vzešli z komparace.
Abstract:
The main focus of this thesis was to analyze and compare the finishing selected players in attacking phase of the game in Champions League group stage 2017/2018. The analyses includes frequency, efficiency, ways and places of finishing. The analyses are then compared and evaluated. In the end are the published results and the possible interests which emerged from the comparison.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŤÁK, Filip. Způsoby zakončování útočné fáze vybranými hrotovými útočníky na úrovni profesionálního fotbalu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/