Bc. Hana Brůžová

Diplomová práce

Komunikace v obtížných situacích

Communication in complicated Situations
Anotace:
Diplomová práce „Komunikace v obtížných situacích“ v teoretické části vychází ze základních teoretických východisek sociální komunikace, technik vyjednávání a manipulace. Prezentuje také základní osobnostní a komunikační charakteristiky a charakterizuje obsah problémové komunikace. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na příkladové studie konfliktních a obtížných situací, do kterých se dostává …více
Abstract:
This master thesis "Communication In Complicated Situations" is based on basic theoretical knowledge of social communication, negotiation and manipulation techniques. It also includes basic personality and communication characteristics and describes content of problematic communication. The practical part of this study focuses on case studies of conflict and difficult situations which can occur to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní