Ing. Anna Shumeiko

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj sociální manipulace (problém ovlivňování okrajových sociálních skupin)

Marketing communications as a tool of social manipulation (a problem affecting marginalized social groups)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace z pohledu jejího vlivu na vybranou etnickou skupinu. V práci je řešena otázka ovlivňování ukrajinského spotřebitele, žijícího na území České republiky, prostřednictvím masové reklamy. Závěr práce konstatuje zjištění o míře vnímání a přijímaní podnětů marketingové komunikace ukrajinským etnikem a vliv tohoto procesu na jeho životní styl …více
Abstract:
This thesis deals with marketing communications from the perspective of its impact on the selected ethnic group. In this degree work is analyzed the problem of influence through mass media advertising to Ukrainians living in the Czech Republic. The conclusion of the work states on determination the level of perception and acceptance the ideas of marketing communications for Ukrainians in the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní