Bc. Jana Bezačínská

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj sociální manipulace (problém ovlivňování okrajových sociálních skupin)

Marketing communications as a tool of social manipulation (problem affecting marginalized social groups)
Anotace:
V diplomové práci se zabývám problematikou použití a vlivu marketingové komunikace konkrétně v politické sféře na okrajové sociální skupiny. Při zpracování tématu shromažďuji, analyzuji a porovnávám dostupné informace o prezidentských kampaních ve Spojených státech amerických 2011/2012 a České republice 2012/2013 s cílem určit jejich míru zaměření na manipulaci s okrajovými sociálními skupinami. Dále …více
Abstract:
This master thesis deals with the issue of the use and influence of marketing communication particularly on marginalized social groups in the political sphere. For this thesis I collected, analyzed and compared available information about presidential campaigns in the United States of America 2011/2012 and in the Czech Republic 2012/2013 to determine their orientation on marginalized social groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní