Martina Trefilová

Bakalářská práce

Radosti a strasti rodičů s dítětem s postižením

Joys and Sorrows of Parents with a Handicapped Child
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rodiny vychovávající autistické dítě nebo dítě s mentálním postižením. Zatímco řada odborných prací se zabývá tím, jak pracovat se samotným dítětem, zde je v centru zájmu rodina pečující o postižené dítě. Autorka se na pozadí odborného vymezení autismu a mentální retardace zabývá prožitky rodičů, kteří se musí vyrovnat s postižením dítěte v rodině, zajistit vhodné podmínky …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on families raising an autistic child or a child with mental re-tardation. While various scientific studies deal with how to work with the disabled child itself, in this thesis there is a matter the family who cares for a disabled child. The author is in the background of professional definition of autism and mental retardation experience dealing with parents who have to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2015
Zveřejnit od: 28. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trefilová, Martina. Radosti a strasti rodičů s dítětem s postižením. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe