Martina Trefilová

Bachelor's thesis

Radosti a strasti rodičů s dítětem s postižením

Joys and Sorrows of Parents with a Handicapped Child
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na rodiny vychovávající autistické dítě nebo dítě s mentálním postižením. Zatímco řada odborných prací se zabývá tím, jak pracovat se samotným dítětem, zde je v centru zájmu rodina pečující o postižené dítě. Autorka se na pozadí odborného vymezení autismu a mentální retardace zabývá prožitky rodičů, kteří se musí vyrovnat s postižením dítěte v rodině, zajistit vhodné podmínky …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on families raising an autistic child or a child with mental re-tardation. While various scientific studies deal with how to work with the disabled child itself, in this thesis there is a matter the family who cares for a disabled child. The author is in the background of professional definition of autism and mental retardation experience dealing with parents who have to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2015
Accessible from:: 28. 7. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Trefilová, Martina. Radosti a strasti rodičů s dítětem s postižením. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.7.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe