Bc. Ivan Spišiak

Diplomová práce

Informační systém o zpracování bioodpadů

Information system for biowaste treating
Abstract:
The aim of the thesis is to propose and subsequently implement an information system for dealing with problems of handling and processing biowastes in the Slovak Republic. Theoretical part is to familiarize the reader with the problems of handling and processing biowastes as well as legislation to provide an image of the Slovak Republic and European Union issues related to biowastes. Subsequently, …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a následne implementovať informačný systém zaoberajúci sa problematikou nakladania a spracovania bioodpadov v Slovenskej republike. Teoretická časť práce má za cieľ oboznámiť čitateľa s danou problematikou nakladania a spracovania bioodpadov ako aj poskytnúť obraz legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únii súvisiacej s problematikou bioodpadov. Následne podáva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky