MUDr. Michal Haršány, Ph.D.

Disertační práce

Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu

Analysis of the logistics of the thrombolytic treatment of acute ischemic stroke
Anotace:
Úvod. Úspěch léčby akutního ischemického iktu intravenózní trombolýzou je vysoce závislý na čase. V nemocniční fázi trombolytického programu je akutní zobrazovací vyšetření mozku jedním z logisticky nejdůležitejších kroků před podáním trombolýzy. Na to, abychom zlepšili door-to-needle time (DNT), je důležité porozumět, zda 1) delší door-to-imaging time (DIT) způsobuje delší DNT, 2) nemocnice mají odlišný …více
Abstract:
Background. Efficacy of treatment of acute ischemic stroke with intravenous thrombolysis is highly time-dependent. Within in-hospital acute stroke care, brain imaging is logistically key step before thrombolysis. To improve door-to-needle time (DNT), it is important to understand if 1) longer door-to-imaging time (DIT) results in longer DNT, 2) hospitals have different DIT performances, and 3) patient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta