Bc. Jana Fleková

Master's thesis

Znalosti rodičů žáků ze základních škol o prevenci karcinomu děložního čípku

Awareness of cervical cancer and its prevention among parents of elementary school pupils
Abstract:
Lidský papillomavirus (HPV) se v současné době stává nejčastější pohlavně přenosnou infekcí, která napadá různá místa na těle žen i mužů. Díky průlomovým výzkumům bylo vyvinuto očkování proti nejrizikovějším typům viru HPV. Podle výsledků veřejného průzkumu laické veřejnosti je bohužel informovanost a osvěta v dané problematice stále nedostatečná. Diplomová práce se zaměřuje na rodiče žáků navštěvující …more
Abstract:
Human Papillomavirus (HPV) becomes the most frequent of venereal disease presently, which infects various areas of the body for both women and men. Thanks to the breakthrough researches was developed inoculation against the high-risk types of viruses of HPV. According to the results of public survey is unfortunately the lay public awareness and education on the matter is still insufficient. This thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Gajdošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta