Bc. Kristýna FEDELEŠOVÁ

Diplomová práce

Kampaň na očkování proti rakovině děložního čípku: praktiky biomoci a navozování strachu v praxi.

The Campaign for Vaccination against Cervical Cancer: Biopower Practices and Creating of Fear in Practice.
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku reklamní kampaně propagující očkování proti rakovině děložního čípku. Konkrétně se zabývá tím, jakým způsobem tato kampaň využívá skrytou individualizující (bio)moc a zda tato (bio)moc může ovlivňovat jedince, aniž by si to on sám uvědomoval. Výzkum se skládá ze dvou částí: jednak z polostrukturovaných rozhovorů s dvaceti ženami - matkami, které nechaly svoji dceru …více
Abstract:
The thesis focuses on the problematics of advertisement campaign which promotes vaccination againts cervical cancer. Specifically, the thesis deals with the way how the campaign uses hidden (bio)power and whether this (bio)power can influence individual. The research is composed of two parts: at first from twenty semi-structured interviews with mothers, who let have their daughters vaccinated, at second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEDELEŠOVÁ, Kristýna. Kampaň na očkování proti rakovině děložního čípku: praktiky biomoci a navozování strachu v praxi.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/