Bc. Jana Fleková

Diplomová práce

Znalosti rodičů žáků ze základních škol o prevenci karcinomu děložního čípku

Awareness of cervical cancer and its prevention among parents of elementary school pupils
Anotace:
Lidský papillomavirus (HPV) se v současné době stává nejčastější pohlavně přenosnou infekcí, která napadá různá místa na těle žen i mužů. Díky průlomovým výzkumům bylo vyvinuto očkování proti nejrizikovějším typům viru HPV. Podle výsledků veřejného průzkumu laické veřejnosti je bohužel informovanost a osvěta v dané problematice stále nedostatečná. Diplomová práce se zaměřuje na rodiče žáků navštěvující …více
Abstract:
Human Papillomavirus (HPV) becomes the most frequent of venereal disease presently, which infects various areas of the body for both women and men. Thanks to the breakthrough researches was developed inoculation against the high-risk types of viruses of HPV. According to the results of public survey is unfortunately the lay public awareness and education on the matter is still insufficient. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Gajdošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta