Bc. Eliška Říhová

Bakalářská práce

Vzdělávání osob se sluchovým postižením ve speciálně pedagogickém proudu ve Finsku

Education of persons with hearing impairment in special educational stream in Finland
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol a zabývá se základním vzděláváním žáků se sluchovým postižením ve Finsku. První kapitola se věnuje vymezení finského vzdělávacího systému. Dále se zabývá tím, jakým způsobem ve Finsku probíhá speciální vzdělávání a dívá se i na finské inkluzivní vzdělávání, které je ve světě velmi uznávané. Druhá kapitola nastiňuje finskou historii vzdělávání žáků se sluchovým …více
Abstract:
bachelor thesis is devided into three chapters and it deals with finnish elementary education of pupils with hearing impairment. The first charter is devoting to definition of finnish educational system. It also deals with the way in which Finland runs special education and looks on Finnish inclusive education, which is very respected in the world. The second chapter outlines the history of Finnish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta