Veronika BATALOVÁ

Diplomová práce

Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Replaceable Picture Communication System and his function in communication with the children and the pupils suffering from autistic spektrum defects
Anotace:
Diplomová práce podrobně popisuje jednu z metod alternativní a augmentativní komunikace ? VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), jeho metodiku, možnosti využití a efektivitu u vybrané skupiny dětí s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá autismem jako pervazivní vývojovou …více
Abstract:
This thesis deals with one of the method of alternative and augmentative communication - The Picture Exchange Communication System - its methodology, the possibilities of utilization and the efficiency in a selected group of children with autistic spectrum disorders. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part contains of four chapters. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BATALOVÁ, Veronika. Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta