Martina Fejtová

Bakalářská práce

Pohledávky z obchodního styku po splatnosti

Overdue Receivables from the Business Relations
Anotace:
Bakalářská práce je věnována pohledávkám z obchodního styku po splatnosti, jejich charakteristice a daňovým a účetní aspektům pohledávek po splatnosti. Práce je rozdělena na tři části. První a druhá část je zaměřena teoreticky a třetí část je zaměřena prakticky. Hlavním cílem je vyhodnocení jednotlivých způsobů, jak je možno řešit pohledávky po době splatnosti a pak danou teorii aplikovat v praktické …více
Abstract:
This thesis is devoted to Overdue Receivables from the Business Relations and tax and accounting aspects of Overdue Receivables. The work is divided into three main sections. First two focuse on theory and the third section is about practise. The major goal is evaluation of particular ways how to solve Overdue Receivables from the Business Relations and the application of such a theory in practise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Pavlína Havelková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně