Mgr. Lucie Kaděrová

Diplomová práce

Role školního poradenského pracoviště na 1. stupni ZŠ při odstraňování nedostatků v oblasti elementárního čtení a psaní v prvním a druhém ročníku

The role of the school's counseling at the first grade of primary school to remedy shortcomings in elementary reading and writing in the first and second grade
Anotace:
Diplomová práce „Role školního poradenského pracoviště na prvním stupni ZŠ při odstraňování nedostatků v oblasti čtení a psaní u žáků prvních a druhých tříd“ se zabývá činností konkrétního školního poradenského pracoviště, v jehož rámci se věnujeme žákům, u kterých se na počátku školní docházky projevují nedostatky v oblasti čtení a psaní. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky zabývající …více
Abstract:
Diploma thesis „The role of the school's counselling department at the primary school to remedy shortcomings in elementary reading and writing in the first and second grade“ deals with a specific activity of school counselling department in which the pupils, which are at the beginning of schooling show weaknesses in reading and writing. The first part summarizes theoretical findings concerning the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta