Bc. Eva Smištíková

Bakalářská práce

Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Quality and Development of Communication Skills of Persons Having Concurrent Hearing and Mental impairment in Group Homes for Handicapped People
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace osob se souběžným mentální a sluchovým postižením. Hlavním cílem práce je analyzovat používané komunikační systémy osob se souběžným mentálním a sluchovým postižením umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Dílčími cíli bylo zjistit, zda používané komunikační systémy využívají některý ze systémů alternativní a augmentativní komunikace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the communication problems of persons with concurrent mental and auditory impairment. The main objective is to analyse the used communication systems of persons with concurrent mental and auditory handicap living in handicapped people’s houses. The particular goals consist in the research on whether the communication systems use some of the practises of alternative or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta