Bc. Eva Smištíková

Bachelor's thesis

Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Quality and Development of Communication Skills of Persons Having Concurrent Hearing and Mental impairment in Group Homes for Handicapped People
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace osob se souběžným mentální a sluchovým postižením. Hlavním cílem práce je analyzovat používané komunikační systémy osob se souběžným mentálním a sluchovým postižením umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Dílčími cíli bylo zjistit, zda používané komunikační systémy využívají některý ze systémů alternativní a augmentativní komunikace …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the communication problems of persons with concurrent mental and auditory impairment. The main objective is to analyse the used communication systems of persons with concurrent mental and auditory handicap living in handicapped people’s houses. The particular goals consist in the research on whether the communication systems use some of the practises of alternative or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta