Jakub LANGMAIER

Bachelor's thesis

Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek

Demonstrators for optical inspection of electronic component's packages
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na pouzdření elektrotechnických součástek. Cílem této práce je zrealizovat demonstrační panely pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek. Práce v první části obsahuje obecné informace o pouzdření součástek a přehled hlavních používaných typů pouzder. Druhá část práce se věnuje návrhu a realizaci demonstračních panelů a následné optické inspekci …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the encasement of electrical components. The objective of this bachelor thesis is to produce a demonstration panels for optical inspection of electrical components. In the first part of the bachelor thesis are general information about the encasement of the components and a review of the main types of used case. The second part is dedicated to the design and manufacture …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Silvan Pretl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGMAIER, Jakub. Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/