Bc. Veronika DORŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Biodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimu

Biodegradation of dyes in a rotary disc reactor in batch and continuous mode
Anotace:
V této práci je sledována biodegradační schopnost houby Trametes suaveolens dekolorizovat syntetická barviva (Malachite Green, Reactive Black 5, Disperse Blue 3, Bromophenol Blue, Remazol Brilliant Blue R) za různých podmínek. Všechny experimenty dekolorizace v pevném médiu, v tekutém médiu, v rotačním diskovém reaktoru (RBC) ukazují na to, že T. suaveolens je schopna dekolorizovat různá syntetická …více
Abstract:
This work monitores biodegradation ability of fungus Trametes suaveolens to decolorizate different synthetic dyes (Malachite Green, Reactive Black 5, Disperse Blue 3, Bromophenol blue, Remazol Brilliant Blue R) under different conditions. All decolorization experiments in a solid medium, a liquid medium and in a rotating disk reactor (RBC) show that T. suaveolens can decolorizate different synthetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2015
Zveřejnit od: 20. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DORŇÁKOVÁ, Veronika. Biodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie