Bc. Veronika DORŇÁKOVÁ

Master's thesis

Biodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimu

Biodegradation of dyes in a rotary disc reactor in batch and continuous mode
Abstract:
V této práci je sledována biodegradační schopnost houby Trametes suaveolens dekolorizovat syntetická barviva (Malachite Green, Reactive Black 5, Disperse Blue 3, Bromophenol Blue, Remazol Brilliant Blue R) za různých podmínek. Všechny experimenty dekolorizace v pevném médiu, v tekutém médiu, v rotačním diskovém reaktoru (RBC) ukazují na to, že T. suaveolens je schopna dekolorizovat různá syntetická …more
Abstract:
This work monitores biodegradation ability of fungus Trametes suaveolens to decolorizate different synthetic dyes (Malachite Green, Reactive Black 5, Disperse Blue 3, Bromophenol blue, Remazol Brilliant Blue R) under different conditions. All decolorization experiments in a solid medium, a liquid medium and in a rotating disk reactor (RBC) show that T. suaveolens can decolorizate different synthetic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2015
Accessible from:: 20. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DORŇÁKOVÁ, Veronika. Biodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Experimental Biology