Jiří HENYCH

Bakalářská práce

Kationtová výměnná kapacita mladého hnědého uhlí

The Cation Exchange Capacity of Geologically Young Brown Coal
Anotace:
Tato práce se zabývá iontově-výměnnými procesy, které jsou důležitým jevem probíhajícím v půdním prostředí. Jsou zde uváděny základní principy a mechanizmy výměny iontů, sorpce iontů v půdě a popis částic, které se na sorpci podílejí. Zvláštní pozornost je věnována kationtové výměnné kapacitě (KVK), která je jedním z důležitých ukazatelů sorpčních vlastností půdy a jiných materiálů přírodních …více
Abstract:
This study is concerned with ion-exchangeable processes, which are important effect, which proceed in soil. There are introduced basic principles and mechanisms of ion exchange, ion sorption in soil and description of elements, which take part in sorption. Special attention paid to cation exchange capacity (CEC), which is one of important markers of sorption properties in soil and other organic or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kříženecká Sylvie, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program:
Inženýrská ekologie

Práce na příbuzné téma