Theses 

Fyzická zdatnost žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k jejich BMI – Martina CHYLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina CHYLOVÁ

Diplomová práce

Fyzická zdatnost žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k jejich BMI

Physical fitness of pupils in relationship to their physical activity

Anotace: Diplomová práce se skládá ze dvou částí z teoretické a empirické. V teoretické části charakterizujeme mladší školní věk, jeho anatomická, fyziologická, psychologická a sociální specifika. Uvádíme poznatky o významu pohybové aktivity a o základních pohybových schopnostech. Dále se zaměřujeme na tělesnou zdatnost žáků mladšího školního věku. V empirické části popisujeme testovou baterii FITNESSGRAM, která obsahuje 5 motorických testů a somatická měření tělesných rozměrů. Výzkumný soubor tvořilo celkem 142 žáků, z toho bylo 73 chlapců a 69 dívek, ve věku od 8 do 12 let. Výzkumnou metodou byl motorický test, hmotnost žáků byla hodnocena prostřednictvím percentilových grafů. Data byla vyhodnocena F-testem, Spearmannovým korelačním koeficientem a Pearsonovým korelačním koeficientem. Na základě výsledků jsme konstatovali dvě hypotézy, které jsem v rámci získaným závěrů zamítli.

Abstract: The work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part describes school age, its anatomical, physiological, psychological and social specifics. I specify my findings about the importance of physical activity. Then we focus on the physical fitness of young students, their motor skills and what principles lead to improvement of physical fitness among children. The empirical part describes the test battery Fitnessgram which includes five somatic motor tests and measurements of body dimensions. It was attended by a total of 142 children (69 girls and 73 boys) aged 8 to 12 years. All data were analyzed and processed by percentage, percentualy and graphically. Statistical significance was calculated by F-test and correlation of Spearmannovým correlation coefficient and Pearson correlation coefficient. As part of the research we set two hypotheses

Klíčová slova: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost, motorické schopnosti, FITNESSGRAM

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214829 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

CHYLOVÁ, Martina. Fyzická zdatnost žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k jejich BMI. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz