Bc. Daniel Veindl

Bakalářská práce

Vliv vadných znaleckých posudků na správu daně z nabytí nemovitých věcí

Impact of erreneous expert reports on Real Estate Acquisition Tax administration
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje problematiku oceňování nemovitých věcí, způsobenou podstatnými změnami po rekodifikaci občanského práva. Hlavním tématem jsou dopady chybných znaleckých posudků při správě daně z nabytí nemovitých věcí. Popisuje původ vzniku chyb a systém jejich nápravy v rámci daňového řízení, ale také kritizuje formu právního předpisu a jeho obsahové nedostatky. Předním cílem práce …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the issues in real property pricing, which was modified as a follow-up to the civil law recodification. The main subject is the impact of erreneous expert reports on Real Estate Acquisition Tax administration. It describes the origins of the most common issues and the possible ways of remedy in tax proceedings. It also criticizes the whole form of the legal regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa