Bc. Kateřina Malcová

Bachelor's thesis

Vychovatelka versus živitelka: slaďování péče o malé děti s profesní dráhou žen v České republice

Caretaker versus Breadwinner: Harmonization of Childcare and Pursuit of Women's Career in the Czech republic
Abstract:
Bakalářská diplomová práce „Vychovatelka versus živitelka: slaďování péče o malé děti s profesní dráhou žen v České republice“ má za cíl popsat životní situaci žen a jejich dětí. Tyto ženy naplňují dvě sociální role a tím se snaží o slaďování mateřství s profesní dráhou. Práce je teoreticko-empirického charakteru. První část práce poskytuje teoretický základ zabývající se matkami a jejich sociálními …more
Abstract:
This bachelor’s thesis „Caretaker versus Breadwinner: Harmonization of Childcare and Pursuit of Women's Career in the Czech Republic” focuses on the lifestyle of women and their children. These women play two social roles and they are trying to harmonize their career with the motherhood. My thesis is a theoretical-empirical one. First part of the thesis provides a theoretical basis about women and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta