Bc. Kateřina Malcová

Bakalářská práce

Vychovatelka versus živitelka: slaďování péče o malé děti s profesní dráhou žen v České republice

Caretaker versus Breadwinner: Harmonization of Childcare and Pursuit of Women's Career in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Vychovatelka versus živitelka: slaďování péče o malé děti s profesní dráhou žen v České republice“ má za cíl popsat životní situaci žen a jejich dětí. Tyto ženy naplňují dvě sociální role a tím se snaží o slaďování mateřství s profesní dráhou. Práce je teoreticko-empirického charakteru. První část práce poskytuje teoretický základ zabývající se matkami a jejich sociálními …více
Abstract:
This bachelor’s thesis „Caretaker versus Breadwinner: Harmonization of Childcare and Pursuit of Women's Career in the Czech Republic” focuses on the lifestyle of women and their children. These women play two social roles and they are trying to harmonize their career with the motherhood. My thesis is a theoretical-empirical one. First part of the thesis provides a theoretical basis about women and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta