Bc. Michaela Ho

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou prostředků marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – děti a mládež. Zkoumá míru ovlivnitelnosti dětského spotřebitele prostřednictvím marketingových praktik. První část vymezuje základní pojmy marketingové komunikace a zabývá se psychologií spotřebitele. Druhá část zkoumá způsoby komunikace televizních reklam, které jsou určené dětem a pokouší …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the characteristics Instruments of Marketing Communication for selected target group - children and youth. It examines the degree of child consumer responsiveness through marketing practices. The first part defines the basic terms of marketing communication and deals with consumer psychology. The second part examines ways of communicating TV advertising that are intended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní