Jan SCHVARZ

Bakalářská práce

Technicko-ekonomická analýza přepracování jaderného paliva

Technical-economic analysis of nuclear fuel reprocessing
Anotace:
Bakalářská práce popisuje převážně zadní část palivového cyklu jaderné elektrárny, která souvisí s manipulací s vyhořelým jaderným palivem po využití v reaktoru. Zabývá se moţnými způsoby uložení jaderného paliva a jeho zpětným využitím dnes i v budoucnosti. Objektivně shrnuje výhody a nevýhody popisovaných technologií. Nakonec se práce věnuje významným světovým studiím, které provedly porovnání nákladů …více
Abstract:
The bachelor thesis describes especially a back-end of the nuclear fuel cycle, which is closely associated with a handling with a spent fuel after it is used in reactor. It deals with possible ways of storing of nuclear fuel and with an using of spent fuel today and in the future. Objectively summarizes the advantages and disadvantages of the described technologies. Finally, the thesis deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 40896

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHVARZ, Jan. Technicko-ekonomická analýza přepracování jaderného paliva. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická