Pavlína NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně aktivizační činnosti v domově pro seniory na příkladu Domova pro seniory Kamenec

Social activation activities in a home for the elderly on the example of the Home for the elderly in Kamenec
Anotace:
Obsahem bakalářské práce jsou sociálně aktivizační činnosti v domově pro seniory na příkladu Domova pro seniory Kamenec. Cílem práce je zjistit, jak subjektivně vnímají uživatelé aktivizační činnosti Domova pro seniory Kamenec s ohledem na svůj zdravotní stav a jak hodnotí jejich nabídku. V teoretické části věnuji pozornost základním pojmům, které se týkají tohoto tématu. Poté uvádím informace o sociálních …více
Abstract:
The content of the bachelor's thesis is social activation activities in a home for the elderly using the example of the Kamenec Home for the Elderly. The aim of the work is to find out how users subjectively perceive the activation activities of the Home for the Elderly Kamenec with regard to their health status and how they evaluate their offer. In the theoretical part, I pay attention to the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Pavlína. Sociálně aktivizační činnosti v domově pro seniory na příkladu Domova pro seniory Kamenec. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií