Ing. Veronika Hybšová

Bachelor's thesis

Marketingový mix jako zdroj konkurenční výhody

Marketing mix as a source of competitive advantage
Abstract:
ABSTRAKT Problematika marketingového mixu jakožto nástroje k uspokojování potřeb zákazníka je nedílnou součástí každodenního života firem, obchodních příležitostí i obyčejných lidí. Aniž bychom si to uvědomovali, jsme denně vystaveni neskutečnému množství informací, nátlaků, návodů, doporučení, výzev, reklam a jiných obdobných sdělení, které nám mají ulehčit proces rozhodování pro koupi určitého výrobku …more
Abstract:
Summary Questions of marketing mix as a tool of satisfaction of customers needs is a part of an every day company’s and common people life. We are not aware of the fact, that every day very huge amount of information, compulsions, directions, recommendations, challenges, advertisements and other similar messages are pelt with us with the goal to make our decision making process of buying something …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní