Bc. Marie Doskočilová

Bakalářská práce

Barierová ošetřovatelská péče na anesteziologicko-resuscitačních odděleních

Barrier nursing care in anaesthesiology and resuscitacion departments
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče, která se uplatňuje jako preventivní opatření proti vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Rozebírá jednotlivé nejčastější rizikové oblasti intenzivní péče. Dále se zaměřuje na používání osobních ochranných pracovních prostředků a zdravotnického pracovníka, který je potenciálním šiřitelem nozokomiálních nákaz. Část …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with barrier nursing care, which is applied as a preventive measure against the occurrence and spread of nosocomial infection. The theoretical part deals with the distribution of nosocomial infection, the most common risk analyzes area of intensive care. It also focuses on the use of personal protective equipment and medical staff, which is a potential purveyor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta