Bc. Martin Dolníček

Bakalářská práce

Designing Online English Courses for Military Learners Using Moodle

Designing Online English Courses for Military Learners Using Moodle
Anotace:
Tato práce uvádí čtenáře do teorie v oblasti e-learningu a blended learningu takovým způsobem, aby tento typ vzdělávání mohl být použit pro účely vojenských vzdělávacích zařízení a fakult v zájmu vyučování anglického jazyka. Představuje standard Stanag 6001, učební materiály používané pro vojenské studenty angličtiny a v praktické části představuje vzorový e-learningový kurz jako podporu pro přípravu …více
Abstract:
The thesis introduces the reader with a theory in field of e-learning and blended learning, so this type of education can be used for military educational institutions and facilities in means of learning English language. It introduces the Stanag 6001 standard, the teaching materials used for military English learners and in a practical part, it introduces a sample e-learning course as a support for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tamara Váňová
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta