Bc. Kateřina Jenčíková

Bakalářská práce

Stravovací zvyklosti a pohybová aktivita u vybraných skupin populace

Eating habits and physical activities in choosen groups of population
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o seskupení výživových a pohybových potřebách dítěte v předškolním věku. Dále zmiňuje riziko i prevenci dětské obezity. V teoretické části je charakterizován předškolní věk dle různých pohledů, dále jsou zpracována obecná i konkrétní doporučení pro předškolní děti v ohledu stravování a pohybové aktivity. Závěrem teoretické části je připomenuta dětská obezita, její rizika …více
Abstract:
This bachelor thesis is explaining groups of nutritional and physical needs of the child in the preschool age. Also it mentions the risk and prevention of childhood obesity. In the theoretical part we can find characteristics of preschool age according to the different perspectives. There are processed both general and specific recommendations for pre-school children regardless of diet and psysical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu