Ing. Jiří ŠÁLEK

Diplomová práce

Inovace knihovny rekurzivních identifikačních algoritmů RIA

Innovation of recursive identification algorithm library RIA
Anotace:
Cílem této diplomové práce je doplnění uživatelské knihovny rekurzivních identifikačních metod pro odhad parametrů lineárních dynamických modelů, v programovém prostředí MATLAB&SIMULINK. Teoretická část popisuje typy modelů, jednotlivé rekurzivní identifikační algoritmy a typy zapomínání implementované v knihovně. Praktická část objasňuje vytvoření dalších bloků zařazených do knihovny. Knihovna v současné …více
Abstract:
The aim of this diploma work is to completion library of recursive identification method for recursive estimation parameters of linear dynamics models in MATLAB&SIMULINK environment. The theoretic part describes type of models, individual recursive identification algorithms and forgetting factors implemented in library. The practical part claries the creation of further blocks registered into the library …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007
Identifikátor: 6164

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÁLEK, Jiří. Inovace knihovny rekurzivních identifikačních algoritmů RIA. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika