Martin Řiháček

Bakalářská práce

Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes

Izolace a identifikace ligninolytických enzymů pomocí moderních molekulárních metod
Anotace:
Ligninolytické enzymy jsou schopné degradovat strukturu ligninu. Tohoto efektu se dá využít v různých průmyslech (potravinářský průmysl, textilní průmysl, zemědělství atd.), protože to může nahradit obvyklé chemické procesy. Houba bílé hniloby Phanerochaete chryosporium je známa produkcí těchto enzymů. Bakalářská práce pojednává o identifikaci a charakterizaci chování enzymů lignin peroxidázy, lakázy …více
Abstract:
Ligninolytic enzymes are able to decay the structure of lignin. This effect can be useful in the industry (food industry, textile industry, farming, etc) because it can replace regular chemical processes. The white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium is known for the production of these enzymes. This bachelor thesis deals with the identification and characterization of the behavior of enzymes such …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta