Bc. Antonín Grossberger

Bachelor's thesis

Stravovací návyky žáků běžných a sportovních tříd na 2. st. ZŠ

Eating Habits of Pupils of Common and Sport Classes in the Second Stage of Elementary Schools
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky a znalostmi správné výživy žáků běžných a sportovních tříd na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu výživového chování. Teoretická část popisuje všeobecně platná výživová doporučení, základy zdravé výživy a význam jednotlivých výživových složek. Výsledkem praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, kdy stěžejním …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with eating habits and knows the nutrition of students of common and sports classes in the second stage of elementary school. The main aim of the work is to evaluate the current state of nutritional behavior. The theoretical part describes generally valid nutritional recommendations, basics of healthy nutrition and importance of nutrients. The result of the practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education