Petr ZAVŘEL

Bakalářská práce

Analýza metod a postupů práce s uživateli služeb s mentální retardací

Method and approach analysis of work with mentally disordered service users
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodami a přístupy, které využívají pracovníci s klienty převážně s těžšími formami mentálního postiženími v Domově pro osoby se zdravotním postižením jménem Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě. Nosnou metodou této práce je polostandardizovaný rozhovor. Hlavní důraz je kladen na zkoumání, v jaké roli se pracovníci identifikují, dále jak koncipují pojetí svobodné vůle …více
Abstract:
Bachelor´s work deals with methods and approaches used by staff with clients primarily with severe mental disabilities in a Home for people with disabilities named Zvoveček Bylany se sídlem v Českém Brodě. The main method of this work is semi-structured interview. The main emphasis is on exploration, in which workers identify with the role, as well as construe the concept of free will, and consider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radka Michelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVŘEL, Petr. Analýza metod a postupů práce s uživateli služeb s mentální retardací. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická