Bc. Eliška Zálešáková

Bachelor's thesis

Výchovný poradce z perspektivy žáků devátých tříd základních škol

Educational consultant from the point of view of elementary school ninth graders
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce s názvem „Výchovný poradce z perspektivy žáků devátých tříd základních škol“ je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se nejdříve věnuje vymezení základních pojmů, které s výchovným poradcem a žáky v posledním ročníku základní školy souvisí. Dále se práce zabývá výchovným poradcem, jeho potřebnou kvalifikací a náplní práce. Také je zde popsáno …viac
Abstract:
The bachelor thesis „Educational consultant from the point of view of elementary school ninth graders” is divided into two parts: theoretical and empiric. The theoretical one focuses on defining the essential terms regarding relationship between the educational consultant and the ninth graders. It also deals with the consultants themselves, their required qualification and their job description. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta