Bc. Eliška Zálešáková

Bachelor's thesis

Výchovný poradce z perspektivy žáků devátých tříd základních škol

Educational consultant from the point of view of elementary school ninth graders
Abstract:
Bakalářská diplomová práce s názvem „Výchovný poradce z perspektivy žáků devátých tříd základních škol“ je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se nejdříve věnuje vymezení základních pojmů, které s výchovným poradcem a žáky v posledním ročníku základní školy souvisí. Dále se práce zabývá výchovným poradcem, jeho potřebnou kvalifikací a náplní práce. Také je zde popsáno …more
Abstract:
The bachelor thesis „Educational consultant from the point of view of elementary school ninth graders” is divided into two parts: theoretical and empiric. The theoretical one focuses on defining the essential terms regarding relationship between the educational consultant and the ninth graders. It also deals with the consultants themselves, their required qualification and their job description. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta