Bc. Bronislava Hájková

Diplomová práce

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu

Monitoring of milk and milk fat changes during heating by luminescence spectroscopy
Anotace:
Diplomová práce je věnována možnostem využití metody luminiscenční spektroskopie pro sledování změn mléka a mléčného tuku během záhřevu. Teoretická část práce je věnována popisu chemického složení mléka a mléčného tuku, změnám jejich chemického složení v průběhu tepelného záhřevu a obecné charakteristice luminiscenční spektroskopie. Praktická část je orientována na naměření luminiscenčních spekter …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of using the luminescence spectroscopy method for monitoring of milk and milk fat changes during heating. The theoretical part of the thesis is a summary description of chemical composition of milk and milk fat, changes in their chemical composition during the thermal heating and also the general characteristics of luminescence spectroscopy. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hájková, Bronislava. Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe