Bc. Michal Tvrdý

Master's thesis

Tvorba informační strategie pro podnik působící v oboru dopravní infrastruktury

IT strategy development for business in infrastructure industry
Abstract:
Diplomová práce se věnuje formalizaci informační strategie pro malý podnik operující v oblasti služeb údržby komunikací a malých staveb. Práce je zaměřena na současné trendy v oblasti podnikové informatiky a řízení informatiky v malé organizaci. V práci jsou pak dle Enterprise Architecture zmapovány procesy a struktura organizace. Výsledkem je navrhnutí vhodných projektů, které jsou následně přetvořeny …more
Abstract:
Diploma thesis is dedicated to recording of information strategy for SME operating in roads services and maintanance. Thesis is focused on the modern trends in business IT and IT Governance in small enterprise. Thesis contains mapped processes and organization structure. The result are documented projects, which are then transformed to documented (recorded) IT strategy using the TOGAF framework.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS