Bc. Michal Tvrdý

Master's thesis

Tvorba informační strategie pro podnik působící v oboru dopravní infrastruktury

IT strategy development for business in infrastructure industry
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje formalizaci informační strategie pro malý podnik operující v oblasti služeb údržby komunikací a malých staveb. Práce je zaměřena na současné trendy v oblasti podnikové informatiky a řízení informatiky v malé organizaci. V práci jsou pak dle Enterprise Architecture zmapovány procesy a struktura organizace. Výsledkem je navrhnutí vhodných projektů, které jsou následně přetvořeny …viac
Abstract:
Diploma thesis is dedicated to recording of information strategy for SME operating in roads services and maintanance. Thesis is focused on the modern trends in business IT and IT Governance in small enterprise. Thesis contains mapped processes and organization structure. The result are documented projects, which are then transformed to documented (recorded) IT strategy using the TOGAF framework.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS