Bc. Zdislava Sychrová

Bakalářská práce

Salesiánská pedagogika jako protektivní faktor poruch chování

Salesians pedagogy as protection factor of behavioral disorder
Anotace:
Bakalářská práce „Salesiánská pedagogika jako protektivní faktor poruch chování“ se věnuje tématu resilience, včetně rizikových a protektivních faktorů. Dále se zabývá salesiánskou pedagogikou, a to v kontextu konceptu resilience. Pro praktickou část byla zvolena případová studie, ve které je na příběhu dívky ukázáno fungování a intervence salesiánského zařízení Nadace Don Bosko Bulgaria. Předkládaná …více
Abstract:
The bachelor thesis “Salesians pedagogy as protection factor of behavioral disorder” explores the topic of resilience, including risky and protective factors. It also deals with Salesians pedagogy, in context with the concept of resilience. The research part presents case study that shows the functioning and intervention of the Salesian institution of the Don Bosko Bulgaria Foundation based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta