Anna Borkovcová

Bakalářská práce

Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR

Determination of fouling level change in the railway ballast layer during machine cleaning process by measuring changes of relative permitivity using GPR technology
Abstract:
The bachelor thesis deals with the determination of the fouling level of the ballast layer using GPR technology in dependence on the change in the relative permittivity of the material, before and after the mechanical cleaning process. Repeated GPR measurements of the ballast layer were performed on selected sections of the railway line. After data processing, permittivity changes were determined on …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá stanovením míry znečištění štěrkového lože pomocí georadaru v závislosti na změně relativní permitivity materiálu před a po procesu strojního čištění na vybraném železničním traťovém úseku. Bylo provedeno opakované GPR měření štěrkového lože na vybraných úsecích železniční trati. Po zpracování dat byly určeny změny permitivity na vybraných úsecích mezi jednotlivými fázemi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Borkovcová, Anna. Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera